Chcesz skupić się tylko na prowadzeniu swojego biznesu?

Lepiej nie można było trafić.

Zajmiemy się za Ciebie rozliczeniem z ZUS, US oraz wszystkimi innymi sprawami urzędowymi.

Odbierzemy dokumenty (możliwość przesłania na e-mail), nie będziemy zajmować dużo czasu.

Chcesz założyć działalność lub już ją prowadzisz i potrzebujesz wsparcia?

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych założeniem własnej firmy, a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą do skorzystania z naszej wiedzy.

 

Współpraca z Biurem Rachunkowym


1. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy jest spotkanie w celu ustalenia indywidualnej oferty dla Państwa firmy i podpisanie umowy z Biurem Rachunkowym.
Biuro posiada wymagane przepisami prawa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.


2. Przed zakończeniem każdego miesiąca, pracownik Biura Rachunkowego po otrzymaniu listy obecności, sporządza listy płac oraz przelewy do ZUS i przekazuje informacje o ich wysokości mailowo lub w siedzibie biura rachunkowego.

 

3. W terminie do 7-go następnego miesiąca klient dostarcza do biura rachunkowego komplet dokumentów za poprzedni miesiąc.
Wystawione faktury lub rachunki oraz inne dowody sprzedaży, oryginały faktur zakupu towarów i kosztów pozostałych, wyciągi bankowe, itp.

(Możliwy jest również odbiór dokumentów z siedziby Państwa firmy przez pracownika naszego biura.)

 

4. Po kilku dniach od otrzymania dokumentów informujemy telefonicznie lub mailowo o wyniku finansowym, wysokości podatków.

 

5. Biuro rachunkowe sporządza wszystkie deklaracje podatkowe i dostarcza do Urzędów Skarbowych.
Na życzenie możemy przygotować przelewy bankowe na podatki.

 

6. Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie biura rachunkowego. Po zamknięciu roku podatkowego i sporządzeniu wymaganych sprawozdań oddawane są w formie zarchiwizowanej.