Zwrot podatku VAT za materiały budowlane na "starych" zasadach tylko do końca 2013 roku.

Opublikowany 2013/11/09

Niespełna 2 miesiące pozostały na zrobienie zakupów materiałów budowlanych, umożliwiających budującym i remontującym domy lub mieszkania zwrot VAT na dotychczasowych zasadach. Od początku 2014 r. zwrot podatku z tego tytułu będzie przysługiwał tylko osobom do 36. roku życia i tylko przy budowie domu lub adaptacji budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne.