Od 7 marca zmalały odsetki od zaległości podatkowych

Opublikowany 2013/03/09

Stawka odsetek od zaległości podatkowych i od zaległości w składkach ZUS od 7 marca 2013 r. wynosi 11,5 proc. W tym roku to już trzecia obniżka odsetek, będąca skutkiem decyzji Rady Polityki Pieniężnej. W środę RPP obniżyła stopy procentowe o 50 punktów bazowych.